تیرآهن ۲۴ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE24)

تیرآهن ۲۴ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE24)

تعداد ارایه دهنده : 4

تیرآهن ۲۴ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE24)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۳ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۲۴ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE24)