تیرآهن ۲۴ آریان فولاد (IPE24)

تیرآهن ۲۴ آریان فولاد (IPE24)

تعداد ارایه دهنده : 2

تیرآهن ۲۴ آریان فولاد (IPE24)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۲۴ آریان فولاد (IPE24)