تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان (IPE22)

تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان (IPE22)

تعداد ارایه دهنده : 8

تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان (IPE22)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

۸,۵۲۲,۹۳۶

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۶۰۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۷۱۶

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

۹,۴۰۰,۰۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

بنگاه اصفهان

شاخه

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۸,۶۲۳,۸۵۳

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

۸,۶۲۳,۰۰۰

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

بنگاه

شاخه

۵,۱۱۰,۰۹۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان (IPE22)