تیرآهن ۲۲ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE22)

تیرآهن ۲۲ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE22)

تعداد ارایه دهنده : 5

تیرآهن ۲۲ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE22)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۹,۳۰۰,۰۰۰

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۲۲ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE22)