تیرآهن ۲۲ احرامیان یزد (IPE22)

تیرآهن ۲۲ احرامیان یزد (IPE22)

تعداد ارایه دهنده : 6

تیرآهن ۲۲ احرامیان یزد (IPE22)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

انبار

کیلوگرم

۱۶,۹۹۳

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

درب کارخانه

کیلو

۴,۸۶۲,۳۸۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

۶,۴۲۲,۰۱۹

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۲۲ احرامیان یزد (IPE22)