تیرآهن ۲۲ احرامیان یزد (IPE22)

تیرآهن ۲۲ احرامیان یزد (IPE22)

تعداد ارایه دهنده : 5

تیرآهن ۲۲ احرامیان یزد (IPE22)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۵۲۳

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

۹,۰۰۰,۰۰۰

دیروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

درب کارخانه

کیلو

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۲۲ احرامیان یزد (IPE22)