تیرآهن ۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE12)

تیرآهن ۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE12)

تعداد ارایه دهنده : 1

تیرآهن ۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE12)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

درب کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۱۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کوثر اهواز) (IPE12)