تیرآهن ۱۲ ترک (IPE12)

تیرآهن ۱۲ ترک (IPE12)

تعداد ارایه دهنده : 3

تیرآهن ۱۲ ترک (IPE12)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

شاخه

۲,۳۰۰,۰۰۴

۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

تیرآهن ۱۲ ترک (IPE12)