تیرآهن ۱۰ ترک (IPE10)

تیرآهن ۱۰ ترک (IPE10)

تعداد ارایه دهنده : 5

تیرآهن ۱۰ ترک (IPE10)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

۳,۰۲۷,۵۲۳

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۳,۶۹۹,۴۶۰

۳ خرداد ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

۴,۳۰۰,۰۰۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

۳,۰۲۷,۰۰۰

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

شاخه

۲,۸۴۴,۰۴۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

تیرآهن ۱۰ ترک (IPE10)