تیرآهن هاش ۲۰ ذوب آهن اصفهان (سبک)

تیرآهن هاش ۲۰ ذوب آهن اصفهان (سبک)

تعداد ارایه دهنده : 4

تیرآهن هاش ۲۰ ذوب آهن اصفهان (سبک)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۳۸,۴۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

كيلوگرم

۳۸,۵۳۲

دیروز

تیرآهن هاش ۲۰ ذوب آهن اصفهان (سبک)