تیرآهن هاش ۱۶ ذوب آهن اصفهان (سنگین)

تیرآهن هاش ۱۶ ذوب آهن اصفهان (سنگین)

تعداد ارایه دهنده : 4

تیرآهن هاش ۱۶ ذوب آهن اصفهان (سنگین)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۹۱۸

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳,۰۲۸

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳,۰۲۸

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

كيلوگرم

۲۲,۰۱۸

دیروز

تیرآهن هاش ۱۶ ذوب آهن اصفهان (سنگین)