تیرآهن هاش ۱۶ ذوب آهن اصفهان (سبک)

تیرآهن هاش ۱۶ ذوب آهن اصفهان (سبک)

تعداد ارایه دهنده : 4

تیرآهن هاش ۱۶ ذوب آهن اصفهان (سبک)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۱۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

كيلوگرم

۲۹,۱۷۴

۵ روز پیش

تیرآهن هاش ۱۶ ذوب آهن اصفهان (سبک)