تیرآهن هاش ۱۴ هیوندای استیل (سنگین)

تیرآهن هاش ۱۴ هیوندای استیل (سنگین)

تعداد ارایه دهنده : 2

تیرآهن هاش ۱۴ هیوندای استیل (سنگین)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۱۰۰

امروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

كيلوگرم

۲۹,۱۷۴

دیروز

تیرآهن هاش ۱۴ هیوندای استیل (سنگین)