استعلام قیمت
۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

میلگرد اجدار

وزن میلگرد ۱۴ راد همدان

وزن میلگرد ۲۸ میلگرد قائم

وزن میلگرد ۲۸ میلگرد قائم بر اساس ترکیبات شمش مورد استفاده در کارخانه‌ی میلگرد قائم اصفهان و استانداردهای کارخانه تعیین می‌شود. با در اختیار داشتن وزن هر متر میلگرد ۲۸ میتوان قیمت شاخه‌ای را حساب کرد. با توجه به اینکه …

بیشتر بخوانید »
وزن میلگرد ۱۴ راد همدان

وزن میلگرد ۲۸ ابهر

وزن میلگرد ۲۸ ابهر بر اساس ترکیبات شمش مورد استفاده در کارخانه‌ی سیادان ابهر و استانداردهای کارخانه تعیین می‌شود. با در اختیار داشتن وزن هر متر میلگرد ۲۸ میتوان قیمت شاخه‌ای را حساب کرد. با توجه به اینکه قیمت میلگرد …

بیشتر بخوانید »
وزن میلگرد ۱۴ راد همدان

وزن میلگرد ۲۸ سپهر

وزن میلگرد ۲۸ سپهر بر اساس ترکیبات شمش مورد استفاده در کارخانه‌ی سپهر ایرانیان و استانداردهای کارخانه تعیین می‌شود. با در اختیار داشتن وزن هر متر میلگرد ۲۸ میتوان قیمت شاخه‌ای را حساب کرد. با توجه به اینکه قیمت میلگرد …

بیشتر بخوانید »
وزن میلگرد ۱۴ راد همدان

وزن میلگرد ۲۸ کویر کاشان

وزن میلگرد ۲۸ کویر کاشان بر اساس ترکیبات شمش مورد استفاده در کارخانه‌ی کاشان و استانداردهای کارخانه تعیین می‌شود. با در اختیار داشتن وزن هر متر میلگرد ۲۸ میتوان قیمت شاخه‌ای را حساب کرد. با توجه به اینکه قیمت میلگرد …

بیشتر بخوانید »