استعلام قیمت
۰۲۱-۷۷۸۹۶۶۲۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

نمای سنگ ساختمان

نمای سنگ ساختمان
مجری نمای سنگ ساختمان

لیست شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان

نمای سنگ ساختمان از شیک ترین و زیباترین انواع نما می باشد. سنگ های مورد استفاده در اجرای نمای بیرونی ساختمان باید از مقاومت بالاتری نسبت به سنگ های دکوراسیون داخلی برخوردار باشند. دلیل این امر، این است که نمای سنگ ساختمان در معرض شرایط جوی مختلف قرار دارد. بدین منظور می توان از انواع سنگ های گرانیت ، تراورتن ، کوارتزیت ، مرمر ، سنگ آهک و ماسه سنگ استفاده نمود. در این مطلب به معرفی شرکت های معتبر مجری نمای سنگ ساختمان پرداخته شده است. شماره تماس و لینک هر یک از این شرکت ها به منظور مقایسه هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان و نیز اطمینان از کیفیت اجرا ارائه شده است.

۱- شرکت آرمن طرح و نما ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک ، می باشد. برای تماس با شرکت آرمن طرح و نما و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمای سنگ ساختمان

۲- شرکت اکوآرک ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک ، می باشد. برای تماس با شرکت اکوآرک و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۳- شرکت آریا نمای آترا ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک و اجرای نمای سنگی رومی می باشد. برای تماس با شرکت آریا نمای آترا و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۴- شرکت آرین کاوش ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک ، می باشد. برای تماس با شرکت آرین کاوش و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۵- شرکت آسان طراح ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک ، اجرای نمای سنگی به روش دوغابی (تر) ، اجرای نمای سنگی به روش دوغابی همراه با اسکوپ و اجرای نمای سنگی رومی می باشد. برای تماس با شرکت آسان طراح و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

مجری نمای سنگ ساختمان

۶- شرکت ایران لوتوس ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک ، اجرای نمای سنگی به روش دوغابی (تر) ، اجرای نمای سنگی به روش دوغابی همراه با اسکوپ و اجرای نمای سنگی رومی می باشد. برای تماس با شرکت ایران لوتوس و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۷- شرکت مهندسی آرمه سازه ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک ، می باشد. برای تماس با شرکت مهندسی آرمه سازه و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۸- شرکت عمران تجارت فاطر ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک ، می باشد. برای تماس با شرکت عمران تجارت فاطر و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۹- شرکت بهمنی ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک ، اجرای نمای سنگی به روش دوغابی (تر) ، اجرای نمای سنگی به روش دوغابی همراه با اسکوپ و اجرای نمای سنگی رومی می باشد. برای تماس با شرکت بهمنی و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان

۱۰- شرکت کندو نما ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک ، می باشد. برای تماس با شرکت کندو نما و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۱- شرکت سکنا طرح ماندگار ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک ، اجرای نمای سنگی به روش دوغابی (تر) ، اجرای نمای سنگی به روش دوغابی همراه با اسکوپ و اجرای نمای سنگی رومی می باشد. برای تماس با شرکت سکنا طرح ماندگار و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۲- شرکت نمای هزاره سوم ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک ، اجرای نمای سنگی به روش دوغابی (تر) ، اجرای نمای سنگی به روش دوغابی همراه با اسکوپ و اجرای نمای سنگی رومی می باشد. برای تماس با شرکت نمای هزاره سوم و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۳- شرکت مهندسی عصر زرین ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک و اجرای نمای سنگی رومی می باشد. برای تماس با شرکت مهندسی عصر زرین و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

اجرای نمای سنگی ساختمان درتهران

۱۴- شرکت بهساز نما ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک ، می باشد. برای تماس با شرکت بهساز نما و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۵- شرکت نما بنا گستر تیام ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک ، می باشد. برای تماس با شرکت نما بنا گستر تیام و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۶- شرکت پادنا آمود ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک ، اجرای نمای سنگی به روش دوغابی همراه با اسکوپ و اجرای نمای سنگی رومی می باشد. برای تماس با شرکت پادنا آمود و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۷- شرکت مهندسین فراگامان دلتا (نمای مدرن) ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی رومی می باشد. برای تماس با شرکت مهندسین فراگامان دلتا و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمای سنگ ساختمان

۱۸- شرکت سالکو ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک ، می باشد. برای تماس با شرکت سالکو و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۹- شرکت آریا تدبیر پاژ ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک و اجرای نمای سنگی رومی می باشد. برای تماس با شرکت آریا تدبیر پاژ و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۲۰- شرکت نماسازان مرادی ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی رومی می باشد. برای تماس با شرکت نماسازان مرادی و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۲۱- شرکت فنی مهندسی زیبا آشیان ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک و اجرای نمای سنگی رومی می باشد. برای تماس با شرکت فنی مهندسی زیبا آشیان و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

قیمت نمای سنگی

۲۲- شرکت گروه مهندسی بادگیر ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک ، می باشد. برای تماس با شرکت گروه مهندسی بادگیر و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۲۳- شرکت معماری هیرادانا ، از شرکت های مجری نمای سنگ ساختمان در تهران می باشد. خدمات این شرکت شامل اجرای نمای سنگی خشک و اجرای نمای سنگی رومی می باشد. برای تماس با شرکت معماری هیرادانا و اطلاع از هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

برای مطالعه بیشتر:

ورق کامپوزیت طرح سنگ

نمای سیمانی ساختمان

نمای چوبی ساختمان

قرارداد پیمانکاری ساختمان با مصالح

خرید انواع سنگ نما

خرید سنگ طبیعی

نرده سنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۰ نظر

  1. سنگهای که برای نمای ساختمان معرفی کردید کدامش بیشتر استفاده میشه

  2. سلام، هزینه اجرای نمای سنگ ساختمان چقدر است؟

  3. سلام اجرای نمای سنگ ساختمان به روش خشک بهتره یا از طریق روش دوغابی ، از لحاظ استحکام و طول عمر اگر در نظر بگیریم کدوم یک رو پیشنهاد میدید؟!

  4. سلام همه ی شرکت های نمای سنگ ساختمان که معرفی کردید در تهران هستند این شرکت ها در بقیه شهرها نمایندگی دارند؟!

  5. شرکت های معرفی شده برای نمای سنگ ساختمان فقط کار فروش نمای سنگ ساختمان رو انجام میدن یا در زمینه اجرا و نصب نمای سنگ ساختمان هم فعالیت میکنند!

  6. شرکت های معرفی شده برای نمای سنگ ساختمان فقط کار فروش نمای سنگ ساختمان رو انجام میدن یا در زمینه اجرا و نصب نمای سنگ ساختمان هم فعالیت میکنند!

  7. نمای سنگ ساختمان الان متری چند هست؟ نماکار فقط بدون سنگ ساختمانی متری چند دستمزد میگیرد؟

  8. ممنون از مطلب مفیدتون.

  9. این دوستان که معرفی کردید تعمیرات نمای سنگ ساختمان رو هم انجام میدن؟

  10. نمای سنگ ساختمان از لوکس ترین نماهاست. خیلی شیکه.

Call Now Buttonاستعلام قیمت