در دسته نصب تجهیزات ارتینگ

تماس جهت خرید

02154406012

telephone
ابتدا
۱
انتها
حفاظت و مراقبت در برابر برق گرفتگی در انواع ساختمان نیازمند نصب سیستم ارتینگ می باشد. به طوری که نبودن سیستم اتصال به زمین مناسب در یک محل می تواند حوادث جبران ناپذیر زیادی را به همراه داشته باشد. وجود انواع تاسیسات الکتریکی در بخش های مختلف ساختمان و سروکار افراد مختلف با آن ها نیاز به حفاظت الکتریکی گسترده و یکپارچه در سطح ساختمان دارد. علاوه بر آن وقوع حوادث طبیعی پیش بینی نشده مانند صاعقه می تواند شوک الکتریکی بالایی به ساختمان وارد کند. بنابراین در این حالت برای تخلیه ولتاژ و جریان اضافی به تجهیزات مناسب مانند صاعقه گیر و سیستم همبندی ساختمان متصل به چاه ارت نیاز است. در این بخش خدماتی از قبیل اجرای سیستم همبندی ساختمان ، اجرای چاه ارت و نصب سیستم صاعقه گیر به منظور پیشگیری از هرگونه وقوع حوادث برقی ناگوار ارائه شده است. علاوه بر آن امکان محاسبه و مقایسه هزینه انجام هر یک از آن ها متناسب با قیمت و انواع تجهیزات توسط پیمانکاران مختلف نیز فراهم شده است.