محاسب حقیقی پایه یک

محاسب حقیقی پایه یک

تعداد ارائه دهنده ها

۱ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share

شهر

شهر را مشخص کنید

خدمات مرتبط در عمران مدرن

محاسب حقیقی پایه یک

فروشندهمحلشماره تماس
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

location

تهران

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲
ابتدا
۱
انتها

معرفی کالا

نظرات کاربران

محاسب حقیقی پایه یک

برای انجام یک پروژه ساختمانی ، گروه های مختلفی از شروع تا اتمام پروژه در امر ساخت و ساز دخیل هستند. یکی از این گروه ها، مهندسین محاسب می باشند. این دسته از فعالین عرصه ساخت و ساز مطابق با عنوان شغلی شان، وظیفه انجام محاسبات و طراحی سازه را بر عهده دارند. این محاسبات شامل محاسبات فنی ، ایمنی ، اقتصادی و زیست محیطی می شوند.

به طور کلی وظیفه مهندس محاسب اعم از حقیقی و حقوقی ، شامل بررسی نقشه های معماری ، محاسبه بارهای وارد بر سازه ، مدلسازی سازه در نرم افزارهای موجود (Etabs، Sap، Safe و...) ، کنترل طراحی سازه و نهایتا ارائه نقشه های طراحی سازه با جزئیات اجرایی و همچنین نوع و چگونگی اجرای سازه نگهبان با جزئیات می باشد.

در همین راستا به جهت ارائه تمایز مهندسین بر اساس تجربه، تحصیلات و پروژه های اجرا شده توسط آنها، مهندسان محاسب در ۴ رده که به ترتیب نزولی بر مبنای رتبه عبارتند از پایه ارشد ، پایه یک ، پایه دو و پایه سه ، دسته بندی می شوند. هر یک از این ۴ دسته از مهندسین محاسب ، وظایف و حقوقی مطابق قوانین و آیین نامه ها دارند که در ادامه این دو مورد را برای مهندس محاسب حقیقی پایه یک بررسی خواهیم کرد.


 محاسب حقیقی پایه یک
محاسبه و طراحی سازه


وظایف و تعهدات مهندس محاسب پایه یک

به منظور تشریح نظامات اداری در زمینه ساخت و ساز ، مبحث دوم از مقررات ملی ساختمان تدوین شده است. فصل دوم از این مبحث به بسط قوانین مرتبط با طراحی ساختمان پرداخته است. در این فصل، شرح کاملی از قوانین مذکور در مورد مهندسین محاسب حقیقی و حقوقی ارائه شده است. برای مثال به موجب ماده ۴ از این آیین نامه، می بایست کلیه طرح های ساختمانی ، نقشه ها و مدارک فنی آن از جمله معماری ، سازه ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و یا طراحان حقیقی با توجه به محدوده صلاحیتشان انجام پذیرد.

مطابق با ماده ۴ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان ، مهندس محاسب حقیقی یا حقوقی ، وظایفی به شرح زیر دارد:

  • طراح ساختمان یا همان مهندس محاسب بر حسب رشته تخصصی خود، پاسخگوی تمامی مراحل و مسائل مرتبط با طراحی به سازمان استان، شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل می باشد.
  • دفاتر مهندسی طراحی ( مهندس محاسب حقوقی ) و طراحان حقیقی ساختمان ، باید ضوابط و مقررات شهرسازی ، مقررات ملی ساختمان و سایر الزامات فنی را در محاسبات و طراحی های خود رعایت نمایند و مسئول صحت تمامی نقشه ها و مدارک طرحشان می باشند.
  • سازمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده از سمت مهندسین محاسب حقیقی و حقوقی می باشد، اما این نظارت از مسئولیت طراحان نمی کاهد.


مهندس محاسب حقیقی پایه یک
طراحی سازه با نرم افزار


ظرفیت کاری مهندس محاسب حقیقی پایه یک

برای هر یک از دسته های مهندسی فعال در زمینه ساخت و ساز همچون محاسبه و طراحی ، اجرا و نظارت ، یک محدوده مجاز کاری تعیین شده است. مهندسین موظف به رعایت این حدود اند. این محدوده مطابق با مبحث ۲ از مقررات ملی ساختمان برای مهندسین محاسب حقیقی به شرح جدول زیر می باشد. همانطور که مشاهده می شود ظرفیت کاری محاسب حقیقی پایه یک ، حداکثر ۸ کار و حداکثر ۱۶۰۰۰ متر مربع در مدت زمان یک سال می باشد.

ظرفیت اشتغال مهندس محاسب حقیقی پایه یک

پایه های مهندسی

حداکثر تعداد کار

حداکثر ظرفیت اشتغال در مدت یک سال

سه

۸

۸۰۰۰ متر مربع

دو

۸

۱۲۰۰۰ متر مربع

یک

۸

۱۶۰۰۰ متر مربع

ارشد

۸

۲۰۰۰۰ متر مربع


لازم به ذکر است که در صورت افزوده شدن تعداد شرکا به یک دفتر تک نفره، ظرفیت اشتغال هر یک از آنها مطابق با این آیین نامه ، افزایش پیدا می کند. اگرچه تعداد این شرکا طبق قانون نباید از ۱۰ نفر فراتر برود. همچنین ظرفیت و صلاحیت دفاتر مهندسی نیز بر اساس حدود مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیقی هر یک از شرکای دفتر، تعیین می شود.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما