طراحی پل عابر پیاده

طراحی پل عابر پیاده

تعداد ارائه دهنده ها

۱ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share

شهر

شهر را مشخص کنید

خدمات مرتبط در عمران مدرن

cctv_banner

طراحی پل عابر پیاده

فروشندهمحلشماره تماس
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

location

تهران

phone۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵
ابتدا
۱
انتها

معرفی کالا

نظرات کاربران

طراحی پل عابر پیاده

طراحی پل عابر پیاده می تواند بر روی بزرگرراه ها، خیابانها و حتی بر روی رودخانه و دره و … زده شود تا عابرین با خیال راحت از آن عبور کنند و کار عبور و مرور انسانها راحت تر شود.

طراحی پل عابر پیاده قالبا از فولاد و بتن ساخته می شوند ولی دیده شده در ساختن برخی از آنها از چوب و سنگ نیز بهره گرفته می شود که در کشورهای اروپایی این متریال ها نمود بیشتری پیدا می کنند.

در ایران به دلیل کمبود منابع سنگ و چوب از فولاد و بتن برای ساخت پل های عابر پیاده استفاده می کنند. در زبان انگلیسی به پل عابر پیاده “pedestrain bridge” یا “foot bridge” گفته می شود.

ضوابط طراحی پل عابر پیاده :

ضوابط ایمنی و ترافیکی در احداث پل

ضوابط معماری

ضوابط سازه

ضوابط ایمنی و نگهداری

در این بخش ضوابط بارگذاری در طراحی پل عابر پیاده (شامل بارهای مرده، بار عابر پیاده، بار سوارکاری، بار وسیله تعمیر و نگهداری، بار باد، بار زلزله، اثر ضربه وسیله نقلیه، بار خستگی و ترکیبات بارگذاری) ، طراحی ایمن (شامل طراحی پلهای فولادی، پلهای بتنی و طراحی پلهای با مصالح پلیمری، چوبی و آلومینیومی) و کنترل شرایط بهره برداری (تغییرمکان، لرزش و خستگی) ارائه شده است. مبنای ضوابط سازه ای این آییننامه روش حالت حدی (LRFD) است.

در طراحی پل عابر پیاده با توجه به اهمیت بسیار زیاد مباحث مربوط به نگهداری پل پس از احداث و حین بهره برداری، ضوابط مربوطه که بطور کلی در مورد نحوه طراحی نردههای محافظ، جلوگیری یا کاهش اثر برخورد وسایل نقلیه، زنگ زدایی، آماده سازی و رنگ آمیزی قطعات فولادی، نحوه نگهداری پی، سقف و عناصر غیر سازهای است، ارایه شده.

برای طراحی پل عابر پیاده مکانیابی پل عابر، بررسی شرایط فنی احداث پلهای عابر در نقاط تعیین شده در مرحله امکانسنجی نقاط داخل محدوده و شناسایی و تعیین نقاط نقاط دارای ریسک تصادفات عابر که دارای لزوم احداث پل عابر است. در این مرحله، لزوم احداث پل عابر پیاده در نقاط حایز شرایط احداث پل تایید میشود.

برای طراحی پل عابر پیاده ضرورت وجود این مرحله، به منظور جلوگیری از اعمال سایر روشهای غیرفنی یا اعمال سلیقه در وضعیت موجود در کل کشور بوده که می- تواند ضمن ایجاد وحدت رویه در آغاز بررسی نقاط دارای پتانسیل احداث پل عابرپیاده، از حذف بیمورد سایر نقاط دارای پتانسیل احداث پل که ممکن است در ابتدا از نظر کارشناس مربوطه دارای اهمیت کمتری است، جلوگیری به عمل آورد.

منظور از جانمایی پل عابرپیاده در مراحل طراحی پل عابر پیاده ، مجموعه اقدامات و تمهیدات لازم برای تعیین و تدقیق موقعیت پل عابر بمنظور طراحی معماری و سازه پل است.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما