طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی

طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد ارائه دهنده ها

۱ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share

شهر

شهر را مشخص کنید

خدمات مرتبط در عمران مدرن

طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی

فروشندهمحلشماره تماس
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

location

تهران

phone۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵
ابتدا
۱
انتها

معرفی کالا

نظرات کاربران

طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی

اصول طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی شامل سه بخش است:

طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی بخش برنامه ریزی :

جمع آوری و تحلیل اطلاعات عرضه و تقاضای آب

برآورد احتمالات و ریسک

هماهنگی و هم نواسازی بین اهداف و نقطه نظرات گروهای ذینفع برای حصول توافق در  برنامه بهره برداری از سیستم آبیاری

طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی بخش اجرا:

تنظیم و تدقیق برنامه بهره برداری با در نظر گرفتن تغییرات مشاهده شده و اختلاف واقعی در عرضه و تقاضای آب

توزیع یکنواخت آب و ایجاد انگیزه در پرسنل بهره برداری و توزیع برای مقاومت در مقابل فشارهای وارده از سوی مصرف کنندگان آب که باعث اختلال در توزیع آب می شود

طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی بخش نظارت:

ایجاد یک سیستم اطلاعاتی و کنترلی ساده با معیارهای تعریف شده ای از عملکرد سیستم و شاخص های مناسب واقعی

کنترل های موردی برای حصول اطمینان از اینکه اطلاعاتی که توسط پرسنل برای  ارزیابی عملکرد سیستم جمع آوری می شود از دقت کافی برخوردار است.

بازرسی های موردی برای ارزیابی کارایی پرسنل در رابطه با حضور فیزیکی در محل و جمع آوری و ثبت آمار و اطلاعات

تشخیص علل عدم انطباق بین پیش بینی ها و عملکردها

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما