طراحی سقف پیش تنیده

طراحی سقف پیش تنیده

تعداد ارائه دهنده ها

۲ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share

شهر

شهر را مشخص کنید

خدمات مرتبط در عمران مدرن

طراحی سقف پیش تنیده

فروشندهمحلشماره تماس
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

location

تهران

phone۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵
پیش تنیده آبان

پیش تنیده آبان

۵

location

تهران

phone

******۰۲۱۸۸

ابتدا
۱
انتها

معرفی کالا

نظرات کاربران

طراحی سقف پیش تنیده

طراحی سقف پیش تنیده به این معنی است که یک تنش ثابت، دائمی و به اندازه و روش دلخواه به یک عضو بتنی وارد کنیم، به طوری که بخشی از بار مرده و زنده وارد بر این عضو در اثر تنش اعمال شده خنثی گردد و در نتیجه مقاومت و ظرفیت باربری عضو بتنی افزایش یابد. این تنش به دو روش پس کشیدگی و پیش کشیدگی اعمال می شود. در واقع می توان گفت پیش تنیدگی به منظور رفع ضعف بتن در برابر تنش های کششی اعمال می گردد. به عبارت دیگر بتن در برابر کشش ضعیف بوده و این روش سبب می گردد که به دلیل اعمال فشار اولیه بر عضو، بتن در اثر بارهای وارده دیرتر به کشش بیفتد و ترک بخورد. دال های پیش تنیده را می توان به ۴ نوع دال تخت پیش تنیده، دال تخت پیش تنیده با سر ستون، دال مجوف پیش تنیده و دال پیش تنیده با تیر کم عمق نواری دسته بندی کرد. اجرای سقف پیش تنیده دارای مزایایی همچون مقاومت در برابر خوردگی، امکان اجرای پلان نامنظم معماری، افزایش مقاومت و ... می باشد.

طراحی سقف پیش تنیده از جمله روش های طراحی سازه و اجرای آن می باشند که گذشته ی آن نسبت به سایر سیستم های سازه ای در کشورمان کمتر می باشد. در سال های گذشته طراحی سقف پیش تنیده، به کمک نرم افزار ADAPT انجام می شد اما شرکت CSI این قابلیت را به نرم افزار ETABS از سال 2016 به بعد اضافه کرد که می توان با آن طراحی سقف پیش تنیده را انجام داد. سقف های پیش تنیده به علت امکان اجرای دهانه های بلندتر یک ایده مطلوب برای طراحی معماری می باشد چرا که فضای مفید بسیار خوبی را در اختیار قرار می دهد.

به طور کلی پیش تنیدگی به دو روش پیش کشیدن و پس کشیدن انجام می شود که روش پس کشیدن خود به دو نوع چسبیده و نچسبیده دسته بندی می شود. تفاوت این دو روش در زمان کشش کابل ها می باشد به طوری که در روش پیش کشیدگی عملیات کشش کابل ها پیش از بتن ریزی و در روش پس کشیدگی کشش کابل ها پس از بتن ریزی انجام می گردد.

در طراحی سقف پیش تنیده پس کشیده به منظور ایجاد پیش تنیدگی در عضو بتنی، پس از ریختن بتن و رسیدن آن به مقاومت مورد نظر، در کابل ها کشش ایجاد می کنند. این روش بیشتر در ساختمان های با کاربری اداری استفاده می گردد. در این روش ایجاد پیش تنیدگی، کابل های پس کشیده به صورت چسبیده به غلاف (روش پس کشیدن چسبیده) و یا نچسبیده به آن (روش پس کشیدن نچسبیده) به کار می روند. تفاوت روش چسبیده (Bonded) و نچسبیده (Unbonded) در تزریق گروت می باشد.

 به طوری که در اجرای روش چسبیده در طراحی سقف پیش تنیده هر دسته از کابل که شامل دو تا پنج کابل می باشد درون یک غلاف فلزی قرار داده می شود و همه توسط یک مهار نگه داشته می شوند. سپس بتن ریزی انجام شده و پس از رسیدن بتن به مقاومت مورد نظر کابل ها کشیده می شوند. به منظور ایجاد پیوند بین بتن و کابل ها در داخل غلاف گروت تزریق می شود. اما در روش غیر چسبیده دیگر عملیات تزریق گروت انجام نمی شود و کابل می تواند آزادانه و مستقل از بتن حرکت کند. روش نچسبیده بیشتر در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که اجزای بتنی از ضخامت کمی برخوردارند. همان طور که بیان گردید گروت تزریق شده در روش چسبیده موجب ایجاد پیوند بین تاندون ها و بتن اطراف آن می شود که این امر افزایش ظرفیت سازه ای این روش نسبت به روش نچسبیده را در پی دارد.

در این روش از طراحی سقف پیش تنیده ، کابل ها در ابتدا تحت کشش قرار می گیرند. بدین منظور کابل ها پس از قرار گیری روی یک بسته آماده، بین دو قطعه انتهایی کاملا گیردار شده و کشیده می شوند. سپس عملیات بتن ریزی انجام می گردد. پس از رسیدن بتن به مقاومت مورد نظر انتهای کابل ها در دو انتهای تیر بریده می شوند. این عمل موجب می گردد که نیروی پیش تنیدگی کابل به صورت نیروی فشاری بر عضو اعمال شود.

در طراحی سقف پیش تنیده با استفاده از تكنولوژی پیش تنیدگی امكان ايجاد دهانه های بزرگ تر در سازه وجود دارد. محدوديت هايی كه روش های ديگر در پوشاندن دهانه های بزرگ با آن مواجه هستند در اين سیستم كمتر است. اين مزيت قابلیت های گسترده تری را در اختیار طرح معماری قرارمی دهد و همچنین امكان استفاده مناسب تری از فضا را ايجاد می كند.

در طراحی سقف پیش تنیده با توجه به تحت فشار بودن بتن و وجود انحنا در كابل ها، امكان پوشاندن دهانه با ضخامت كمتر نسبت به دال های بتن آرمه معمولی و يا ساير سیستم هاي رايج فراهم می گردد.

از آنجايی كه در اين سیستم امكان حذف تیرها و آويزها وجود دارد،می توان سطح زيرين تخت را در اختیار طرح معماری قرار داد. در نتیجه عبور كانال های تاسیساتی با سهولت امكان پذير می باشد. به علاوه تیغه بندی نیز بدون محدوديت قابل اجرا است.

در طراحی سقف پیش تنیده نیروی پیش تنیدگی باعث اعمال فشار دائمی به دال های پیش تنیده می گردد و سقف ها همواره تحت فشار خواهند بود. لذا ترک های موجود در اين سیستم به حداقل می رسد. كاهش ترک، باعث افزايش مقطع موثرمی شود. در حالیكه در اعضای بتن آرمه معمولی به واسطه ترک خوردگی، مقطع موثر بتن تحت بارهای بهره برداری كاهش می يابد. به علاوه، كاهش ترک، مانع نفوذ مواد خورنده به بتن شده و خوردگی فولاد كمتر می شود. به عبارت ديگر دوام سازه افزايش می يابد.

در طراحی سقف پیش تنیده با توجه به حذف تیرهای میانی و آرماتوربندی دال ها، زمان اجرای يك سقف پیش تنیده بسیار كمتر از يك دال بتنی معمولی خواهد بود. عدم وجود تیرها، سرعت اجرای قالب بندی را نیز افزايش می دهد و از طرف ديگر بعد از اجرای عملیات كشش، سقف بدون وجود قالب و شمع بندی، خودايستا خواهد بود و می توان قالب ها را در مدت زمان كوتاه تری باز كرد.

در طراحی سقف پیش تنیده با توجه به كاهش ضخامت دال و حذف آويز تیرها، می توان اتفاع كف تا كف طبقات را كاهش داد. اين امر باعث كاهش ارتفاع ساختمان و كاهش مصالح مصرفی در ستون، ديوار تیغه بندی و غیره می گردد. همچنین در ارتفاع ثابت می توان از تعداد طبقات بیشتری استفاده كرد. اين امر به خصوص در ساختمان های بلندمرتبه كه با توجه به قوانین موجود محدوديت ارتفاع دارند،حائز اهمیت است.

در طراحی سقف پیش تنیده برخلاف سازه های بتنی معمولی كه ستون گذاری معمولاً از آكس بندی منظم پیروی می كند، در اين سیستم، امكان ستون گذاری به صورت نامنظم وجود دارد كه در طرح های معماری حائز اهمیت است.

طراحی سقف پیش تنیده  با توجه به كاهش ضخامت دال و حذف تیرها، وزن كلی ساختمان نیز كاهش می يابد. اين امر ابعاد و اندازه ساير اجزای سازه ای را کم خواهد کرد.

عوامل متعددی همچون هزینه طراحی سقف پیش تنیده ، هزینه مصالح، قالب بندی و ... بر روی قیمت اجرای سقف پیش تنیده تاثیرگذارند. اجرای سقف پیش تنیده موجب کاهش ضخامت دال و ستون ها شده و همچنین امکان حذف تیرها را نیز فراهم می نماید. علاوه بر این نیاز به نیروی انسانی کمتری برای اجرا دارد و از سرعت اجرای بالایی برخوردار است. به طور کلی با توجه به مزایای این سقف قیمت اجرای آن در مقایسه با ساختمان بتن آرمه معمولی، به ویژه در دهانه های بزرگ و ارتفاع بالای ساختمان، منطقی و مناسب بوده و ارزان تر می باشد.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما