چسب کاشی و سرامیک

چسب کاشی و سرامیک

دسته بندی

چسب ساختمانی

تعداد ارائه دهنده ها

۸۷ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

نوع

نوع را مشخص کنید

برند

برند را مشخص کنید

وزن

وزن را مشخص کنید

رنگ

رنگ را مشخص کنید

کشور سازنده

کشور سازنده را مشخص کنید
https://omranmodern.com/files/products/rGAvlrfaV0A2HLfyaZZq9ND1GhT9Ei6R.jpg

چسب کاشی و سرامیک ویژه پودری ساروج

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

وزن (کیلوگرم):

۲۰

کشور سازنده:

ایران

محل استفاده:

کف و دیوار

کاربرد:

نصب کاشی، سرامیک، سنگ
https://omranmodern.com/files/products/ietLx66vRY8fYvKDoEjNnZ1QkcfrBxxV.jpg

چسب کاشی و سرامیک پودری ساروج

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

وزن (کیلوگرم):

۲۰

کشور سازنده:

ایران

محل استفاده:

کف و دیوار

کاربرد:

نصب کاشی، سرامیک، موزاییک، کاشی روی کاشی
https://omranmodern.com/files/products/JlSQvYnaemlekv2iMFqd62NQLD8avYtp.jpg

چسب کاشی تیپ 20 پودری ساروج

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

۷۰۰,۰۰۰ تومان

وزن (کیلوگرم):

۲۰

کشور سازنده:

ایران

محل استفاده:

عدم استفاده در سطوح لغزنده

کاربرد:

نصب کاشی، سرامیک
https://omranmodern.com/files/products/gNDmpgeWacVnghE5HWWDJOH4pdSEtrCV.jpg

چسب کاشی صادراتی پودری ساروج

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

وزن (کیلوگرم):

۱۰

کشور سازنده:

ایران

محل استفاده:

کف

کاربرد:

نصب کاشی، سرامیک، موزاییک
https://omranmodern.com/files/products/wENu2DbQ8QihSGXDwoOeNG0VyRBM1KnQ.jpg

چسب کاشی گرا پودری ساروج

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

۷۰۰,۰۰۰ تومان

وزن (کیلوگرم):

۲۰

کشور سازنده:

ایران

محل استفاده:

روی سطوح سیمانی، آجری، گلی، گچی و دیواری چیش ساخته گچی و یا سیمانی

کاربرد:

نصب کاشی، سرامیک
https://omranmodern.com/files/products/YtdCQd6TusiYerbvbKbkp4B0d2dSoAk0.jpg

چسب کاشی تیپ 2 زودگیر پودری ساروج

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

وزن (کیلوگرم):

۲۵

کشور سازنده:

ایران

محل استفاده:

انواع سطوح کف

کاربرد:

نصب کاشی، سرامیک، موزاییک
https://omranmodern.com/files/products/VUH8A2xPRr1Vb37VODpRRTdNouzuYG7Z.jpg

چسب کاشی استادکار خمیری ساروج

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

۷۵۰,۰۰۰ تومان

وزن (کیلوگرم):

۱۲

کشور سازنده:

ایران

چسب کاشی نقره ای خمیری ساروج

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

۶۹۰,۰۰۰ تومان

وزن (کیلوگرم):

کشور سازنده:

ایران

محل استفاده:

کف و دیوار

کاربرد:

https://omranmodern.com/files/products/DtTSgGpJc4rCeOp0jA6J65QgtZPxCWOV.jpg

چسب کاشی سفید خمیری ساروج

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

وزن (کیلوگرم):

کشور سازنده:

ایران

محل استفاده:

کف و دیوار

کاربرد:

نصب کاشی، و سرامیک، کاشی روی کاشی

چسب کاشی طلایی خمیری ساروج

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

۲۱۲,۵۰۰ تومان

وزن (کیلوگرم):

کشور سازنده:

ایران

محل استفاده:

کف و دیوار سخت

کاربرد:

نصب کاشی، سرامیک، سنگ
ابتدا
۱
۲
۳
انتها

چسب کاشی و سرامیک