پیچ سرمته

پیچ سرمته

دسته بندی
پیچ و مهره اسکلت فلزی
تعداد ارائه دهنده ها
۵۲ ارائه دهنده
بازه قیمت
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

پیچ سرمته 2

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

متفرقه

location

اصفهان

عدد

۱,۰۹۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

MAX

location

اصفهان

عدد

۱,۲۵۴

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

MAX

location

اصفهان

عدد

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

HAMRO

location

اصفهان

عدد

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

بنگاه تهران

location

بنگاه تهران

عدد

تماس بگیرید

-

توضیحات

پیچ سرمته 2.5

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

متفرقه

location

اصفهان

عدد

۱,۳۰۸

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

MAX

location

اصفهان

عدد

۱,۴۱۷

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

MAX

location

اصفهان

عدد

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

HAMRO

location

اصفهان

عدد

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

ROYAL

location

اصفهان

عدد

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

بنگاه تهران

location

بنگاه تهران

عدد

۶,۵۴۰

۴ روز پیش

توضیحات

پیچ سرمته 3

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

متفرقه

location

اصفهان

عدد

۱,۴۱۷

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

MAX

location

اصفهان

عدد

۱,۵۲۶

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

MAX

location

اصفهان

عدد

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

HAMRO

location

اصفهان

عدد

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

ROYAL

location

اصفهان

عدد

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

بنگاه تهران

location

بنگاه تهران

عدد

۷,۶۳۰

۴ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

MAX

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۱,۲۵۰

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

عدد

۱ اسفند ۱۳۹۹

توضیحات

پیچ سرمته 4

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

متفرقه

location

اصفهان

عدد

۱,۵۲۶

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

MAX

location

اصفهان

عدد

۱,۶۳۵

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

MAX

location

اصفهان

عدد

۱,۱۱۰

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

HAMRO

location

اصفهان

عدد

۱,۱۱۰

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

ROYAL

location

اصفهان

عدد

۱,۱۱۰

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

بنگاه تهران

location

بنگاه تهران

عدد

۵,۴۵۰

۴ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

MAX

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۱,۴۵۰

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

عدد

۱,۰۶۸

۱ اسفند ۱۳۹۹

توضیحات

پیچ سرمته 5

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

متفرقه

location

اصفهان

عدد

۱,۷۴۴

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

MAX

location

اصفهان

عدد

۲,۰۷۱

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

MAX

location

اصفهان

عدد

۱,۳۰۰

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

HAMRO

location

اصفهان

عدد

۱,۳۰۰

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

ROYAL

location

اصفهان

عدد

۱,۳۰۰

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

بنگاه تهران

location

بنگاه تهران

عدد

۶,۵۴۰

۴ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

MAX

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۱,۶۰۰

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

عدد

۱,۱۹۹

۱ اسفند ۱۳۹۹

توضیحات

پیچ سرمته 6

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

متفرقه

location

اصفهان

عدد

۲,۲۸۹

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

MAX

location

اصفهان

عدد

۲,۵۰۷

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

MAX

location

اصفهان

عدد

۱,۴۳۰

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

HAMRO

location

اصفهان

عدد

۱,۴۳۰

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

ROYAL

location

اصفهان

عدد

۱,۴۳۰

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

پیچ سرمته 7.5

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

متفرقه

location

اصفهان

عدد

۲,۹۴۳

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

بنگاه تهران

location

بنگاه تهران

عدد

تماس بگیرید

-

توضیحات

پیچ سرمته 10

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

متفرقه

location

اصفهان

عدد

۳,۷۰۶

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

MAX

location

اصفهان

عدد

۴,۲۵۱

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

بنگاه تهران

location

بنگاه تهران

عدد

تماس بگیرید

-

توضیحات

پیچ سرمته 12.5

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

متفرقه

location

اصفهان

عدد

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

بنگاه تهران

location

بنگاه تهران

عدد

تماس بگیرید

-

توضیحات

پیچ سرمته 8

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

MAX

location

اصفهان

عدد

۳,۲۷۰

۲ روز پیش

توضیحات

پیچ سرمته 12

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

MAX

location

اصفهان

عدد

۵,۶۶۸

۲ روز پیش

توضیحات

پیچ سرمته 6.5

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۶۶

بنگاه تهران

location

بنگاه تهران

عدد

۶,۵۴۰

۴ روز پیش

توضیحات

ابتدا
۱
۲
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

پیچ سرمته در تهران

پیچ سرمته در تهران، پیچ سرمته در تهران - آفتاب، پیچ سرمته در تهران - بومهن، پیچ سرمته در تهران - پردیس، پیچ سرمته در تهران - کن، پیچ سرمته در اسلام شهر، پیچ سرمته در اسلام شهر - چهاردانگه، پیچ سرمته در پاکدشت، پیچ سرمته در پاکدشت - شریف آباد، پیچ سرمته در دماوند، پیچ سرمته در دماوند - رودهن، پیچ سرمته در رباط کریم، پیچ سرمته در رباط کریم - بوستان، پیچ سرمته در رباط کریم - پرند، پیچ سرمته در رباط کریم - صالح آباد، پیچ سرمته در رباط کریم - گلستان، پیچ سرمته در رباط کریم - نصیرآباد، پیچ سرمته در ری، پیچ سرمته در ری - حسن آباد، پیچ سرمته در ری - خاوران، پیچ سرمته در ری - کهریزک، پیچ سرمته در شهریار، پیچ سرمته در شهریار - اندیشه، پیچ سرمته در فيروزکوه، پیچ سرمته در فيروزکوه - ارجمند، پیچ سرمته در قدس، پیچ سرمته در لواسان، پیچ سرمته در لواسان - فشم، پیچ سرمته در ملارد، پیچ سرمته در ملارد - صفا دشت، پیچ سرمته در ورامین، پیچ سرمته در ورامین - پیشوا، پیچ سرمته در ورامین - جوادآباد، پیچ سرمته در ورامین - قرچک.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما