ورق گالوانیزه 4

ورق گالوانیزه 4

دسته بندی
ورق گالوانیزه
تعداد ارائه دهنده ها
۶ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۴۷۰۰ تومان تا ۳۴۷۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق گالوانیزه 4 عرض 1000 چین

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴,۷۰۰

۱۹ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

مرکز آهن

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق گالوانیزه 4 عرض 1250 چین

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴,۷۰۰

۱۹ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

مرکز آهن

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

ورق گالوانیزه 4