ورق گالوانیزه 12

ورق گالوانیزه 12

دسته بندی

ورق گالوانیزه

تعداد ارائه دهنده ها

۲ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۲۵۴۰۰ تومان تا ۲۷۲۰۱ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

ورق گالوانیزه 12 عرض 1000 نورد گالوانیزه دشتستان راد

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن آنلاین

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

ورق گالوانیزه 12