ورق گالوانیزه 1.2

ورق گالوانیزه 1.2

دسته بندی

ورق گالوانیزه

تعداد ارائه دهنده ها

۴ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۲۹۱۰۱ تومان تا ۲۹۱۰۱ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

ورق گالوانیزه 1.2 عرض 1000 تاراز

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن آنلاین

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق گالوانیزه 1.2 عرض 1250 تاراز

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن آنلاین

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

ورق گالوانیزه 1.2