ورق گالوانیزه 0.9

ورق گالوانیزه 0.9

دسته بندی
ورق گالوانیزه
تعداد ارائه دهنده ها
۱۰۲ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۳۶۳۵ تومان تا ۲۹۵۰۱ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۱۰۱

۲۵ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۵,۱۵۰

دیروز

توضیحات

مرکز آهن

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۴,۸۰۰

دیروز

توضیحات

مرکز آهن

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۳۴,۹۰۰

دیروز

توضیحات

آهن پخش

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۴,۰۰۹

۵ روز پیش

توضیحات

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۰,۲۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

آهن پرایس

۴

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۶,۳۳۰

دیروز

توضیحات

آیرومارت

۴

******۰۲۱۴۵

location

بنگاه تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آیرومارت

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۱۰۱

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۵,۱۵۰

دیروز

توضیحات

مرکز آهن

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۴,۸۰۰

دیروز

توضیحات

مرکز آهن

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۳۴,۹۰۰

دیروز

توضیحات

آهن پخش

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۴,۰۰۹

۵ روز پیش

توضیحات

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۰,۲۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

آهن پرایس

۴

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۶,۳۳۰

دیروز

توضیحات

آیرومارت

۴

******۰۲۱۴۵

location

بنگاه تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آیرومارت

۴

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۶,۳۳۵

دیروز

توضیحات

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 امیرکبیر کاشان

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۵۰۱

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۵,۳۰۰

دیروز

توضیحات

مرکز آهن

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۵,۵۰۰

دیروز

توضیحات

مرکز آهن

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۳۵,۵۰۰

دیروز

توضیحات

آهن پخش

۵

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۵,۳۲۱

۵ روز پیش

توضیحات

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۰,۲۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰,۲۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

آهن پرایس

۴

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۶,۹۷۲

دیروز

توضیحات

ابتدا
۱
۲
۳
انتها

ورق گالوانیزه 0.9