ورق گالوانیزه 0.48

ورق گالوانیزه 0.48

دسته بندی
ورق گالوانیزه
تعداد ارائه دهنده ها
۱۲ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۷۰۳۲ تومان تا ۳۲۶۷۸ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1000 نورد و لوله سمنان

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1250 نورد و لوله سمنان

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1000 روی اندود کاوه

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۰۳۲

۱۰ دی ۱۴۰۰

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۲,۶۷۸

۱۶ بهمن ۱۴۰۰

توضیحات

ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1250 روی اندود کاوه

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۰۳۲

۱۰ دی ۱۴۰۰

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1000 امارات

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه بندر عباس

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1000 هفت الماس

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۱,۶۱۰

۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

ورق گالوانیزه 0.48 عرض 1250 هفت الماس

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۱,۶۱۰

۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

ورق گالوانیزه 0.48