ورق مسی 1

ورق مسی 1

دسته بندی
ورق مسی
تعداد ارائه دهنده ها
۴ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۰۸۴۶۰ تومان تا ۴۵۸۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق مسی 1 ابعاد 660x2000

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۳۰۸,۴۶۰

امروز

توضیحات

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

باهنر

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۸,۰۰۰

دیروز

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

باهنر

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰۸,۵۶۰

۱۲ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

ورق مسی 1