ورق مسی 0.4

ورق مسی 0.4

دسته بندی
ورق مسی
تعداد ارائه دهنده ها
۳ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۰۸۵۶۰ تومان تا ۳۶۵۵۰۱ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق مسی 0.4 ابعاد 660x2000

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

باهنر

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۶۵,۵۰۱

۱ مهر ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

باهنر

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

باهنر

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰۸,۵۶۰

۱۲ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

ورق مسی 0.4