ورق مسی 0.4

ورق مسی 0.4

دسته بندی

ورق مس

تعداد ارائه دهنده ها

۳ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۳۰۸,۵۶۰ تومان تا ۳۶۵,۵۰۱ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

ورق مسی 0.4 ابعاد 660x2000

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

باهنر

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

باهنر

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

ورق مسی 0.4