ورق مسی 0.3

ورق مسی 0.3

دسته بندی
ورق مسی
تعداد ارائه دهنده ها
۱ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۵۰۰۰۰ تومان تا ۳۵۰۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق مسی 0.3 ابعاد 660x2000

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

باهنر

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰

دیروز

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

ورق مسی 0.3