ورق مسی 0.1

ورق مسی 0.1

دسته بندی
ورق مسی
تعداد ارائه دهنده ها
۳ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۰۸۴۶۰ تومان تا ۳۶۱۸۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق مسی 0.1 ابعاد 660x2000

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۳۰۸,۴۶۰

امروز

توضیحات

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

باهنر

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۶۱,۸۰۰

۶ مهر ۱۴۰۱

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

باهنر

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰۸,۵۶۰

۱۲ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

ورق مسی 0.1