ورق عرشه فولادی گالوانیزه 1.25

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 1.25

دسته بندی
ورق عرشه فولادی
تعداد ارائه دهنده ها
۱۲ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۰۰۰۶ تومان تا ۳۹۰۸۳ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 1.25

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۳۰,۰۰۶

امروز

توضیحات

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

هفت الماس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۷,۷۰۷

دیروز

توضیحات

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۸,۴۴۱

دیروز

توضیحات

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

امیرکبیر کاشان

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۹,۰۸۳

دیروز

توضیحات

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

تاراز

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۸,۰۷۴

دیروز

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

تاراز

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

هفت الماس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۷,۷۰۶

دیروز

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۸,۴۴۰

دیروز

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

امیرکبیر کاشان

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۹,۰۸۳

دیروز

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

تاراز

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۸,۰۷۳

دیروز

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۱۰۶

۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

امیرکبیر کاشان

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۱۹۳

۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 1.25