ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.8

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.8

دسته بندی
ورق عرشه فولادی
تعداد ارائه دهنده ها
۱۶ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۵۰۰۰ تومان تا ۳۰۱۹۳ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.8

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

هفت الماس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۷۸۹

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷,۱۱۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

امیرکبیر کاشان

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷,۲۴۸

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

تاراز

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۷۸۹

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

امیرکبیر کاشان

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

هفت الماس

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۰۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

تاراز

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

متر

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

تاراز

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۲۳۹

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

هفت الماس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۷۸۹

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷,۱۱۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

امیرکبیر کاشان

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷,۲۴۸

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

تاراز

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۷۸۹

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۹۹۷

۱۳ مرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

هفت الماس

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۸۹۹

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

امیرکبیر کاشان

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۱۹۳

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.8