ورق شیروانی 0.7

ورق شیروانی 0.7

دسته بندی
ورق شیروانی گالوانیزه
تعداد ارائه دهنده ها
۱۲ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۵۱۰۰ تومان تا ۴۰۷۸۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق شیروانی 0.7 عرض 1000

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

location

کیلوگرم

۳۵,۱۰۰

امروز

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

کرکره

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۳۵,۲۰۰

دیروز

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

برندحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

سینوسی

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰,۷۵۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

ذوزنقه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰,۷۷۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

شادولاین

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰,۴۸۰

۱۹ آذر ۱۴۰۱

سفال

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

سفال

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق شیروانی 0.7 عرض 1250

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

location

کیلوگرم

۳۵,۱۰۰

امروز

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

کرکره

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۳۵,۲۰۰

دیروز

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

برندحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

سینوسی

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰,۷۵۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

ذوزنقه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰,۷۷۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

شادولاین

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰,۷۸۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

ابتدا
۱
انتها

ورق شیروانی 0.7