ورق سیاه 8

ورق سیاه 8

دسته بندی

ورق سیاه

تعداد ارائه دهنده ها

۵۲ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۹۹۱۰ تومان تا ۳۵۸۲۶ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

ورق سیاه 8 ابعاد 2000x12000 اکسین

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

شیت

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق سیاه 8 ابعاد 1500 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۵,۰۴۶

دیروز

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۴,۷۷۱

دیروز

آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

رول

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۴۲,۲۰۲

۲ روز پیش

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۲,۵۰۰

امروز

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۳,۰۰۰

امروز

آیرومارت

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

رول

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

رول

location

اصفهان

کیلوگرم

۳۱,۶۰۰

۸ شهریور ۱۴۰۲

ورق سیاه 8 ابعاد 2000x6000 اکسین

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۲,۸۴۴

۲ روز پیش

آیرومارت

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

اهواز

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
۲
۳
انتها

ورق سیاه 8