ورق سیاه 8

ورق سیاه 8

دسته بندی
ورق سیاه
تعداد ارائه دهنده ها
۸۲ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۹۹۱۰ تومان تا ۳۵۸۲۶ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق سیاه 8 ابعاد 2000x12000 اکسین

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۴,۴۰۴

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 8 ابعاد 1500 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۶۲۴

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۹,۵۵۱

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۱۸,۹۰۲

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

رول

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۱۸,۸۰۷

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۵۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۷۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۱۸,۸۰۷

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

رول

location

تهران

کیلوگرم

۲۱,۶۰۴

۱۰ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

رول

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰۵,۰۰۰

دیروز

توضیحات

ورق سیاه 8 ابعاد 2000x6000 اکسین

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۵,۸۲۶

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۴,۴۰۴

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

۳۰,۳۰۰

۴ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

اهواز

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۳۴,۸۶۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۳,۹۰۴

۲۱ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 8 ابعاد 1250x6000 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۹,۹۱۰

۱۵ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

کارخانه اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

انبار اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

اهواز

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 8 ابعاد 1250x6000 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شيت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۷,۹۳۶

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۱۶,۹۷۵

۲ روز پیش

توضیحات

ورق سیاه 8 ابعاد 1500x6000 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۲۳۹

۲۱ آبان ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

برش خورده

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۹,۵۵۱

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۹,۸۶۳

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

بنگاه ساوه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۱۹,۵۰۰

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۱۸,۹۹۱

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

برگ

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۴,۱۰۰

۵ بهمن ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۳۰۰

۵ بهمن ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شیت برش خورده

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

برش خورده

location

اصفهان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

اصفهان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

برش خورده

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
۲
انتها

ورق سیاه 8