ورق سیاه 6

ورق سیاه 6

دسته بندی
ورق سیاه
تعداد ارائه دهنده ها
۴۹ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۸۵۵۲ تومان تا ۲۲۷۸۱۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق سیاه 6 ابعاد 1000 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۹۱۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۲,۵۵۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۱۰۸

دیروز

توضیحات

ورق سیاه 6 ابعاد 1250 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۴۰۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۳۲۶

دیروز

توضیحات

ورق سیاه 6 ابعاد 1500 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۰۰۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۶۸۲

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

رول

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۲۱,۳۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۱,۲۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

رول

location

تهران

کیلوگرم

۲۱,۱۰۲

۱۴ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

رول

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۲۷,۸۱۰

۲۸ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

اصفهان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 6 ابعاد 1000x2000 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شيت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۹,۶۷۰

دیروز

توضیحات

ورق سیاه 6 ابعاد 1250x2500 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شيت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۰۲۰

۱۹ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 6 ابعاد 1000x6000 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

برش خورده

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۴۵۱

۲۴ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۱۸,۵۵۲

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 6 ابعاد 1250x6000 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شيت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۵۷۱

۳۰ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 6 ابعاد 1500x6000 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۲۰۰

۲۴ مرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

برش خورده

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۱,۵۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۲,۴۵۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۵۹۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۲۱,۵۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۱,۸۰۰

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

برش خورده

location

اصفهان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

اصفهان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

برش خورده

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 6 ابعاد 1500 فولاد اصفهان (سپاهان)

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 6 ابعاد 1500x6000 فولاد اصفهان (سپاهان)

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 6 ابعاد 1000 فولاد سبا

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

رول - شیت

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 6 ابعاد 1250 فولاد سبا

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

رول - شیت

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 6 ابعاد 1500 فولاد سبا

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

رول - شیت

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۶۸۲

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

رول

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۲۱,۳۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۱,۲۰۰

دیروز

توضیحات

ورق سیاه 6 ابعاد 1250 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

رول

location

رشت

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 6 ابعاد 1000 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۸۳۰

۱۴ دی ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 6 ابعاد 1500x6000 فولاد سبا

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۱,۴۰۰

دیروز

توضیحات

ابتدا
۱
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

ورق سیاه 6 در تهران

ورق سیاه 6 در تهران، ورق سیاه 6 در تهران - آفتاب، ورق سیاه 6 در تهران - بومهن، ورق سیاه 6 در تهران - پردیس، ورق سیاه 6 در تهران - کن، ورق سیاه 6 در اسلام شهر، ورق سیاه 6 در اسلام شهر - چهاردانگه، ورق سیاه 6 در پاکدشت، ورق سیاه 6 در پاکدشت - شریف آباد، ورق سیاه 6 در دماوند، ورق سیاه 6 در دماوند - رودهن، ورق سیاه 6 در رباط کریم، ورق سیاه 6 در رباط کریم - بوستان، ورق سیاه 6 در رباط کریم - پرند، ورق سیاه 6 در رباط کریم - صالح آباد، ورق سیاه 6 در رباط کریم - گلستان، ورق سیاه 6 در رباط کریم - نصیرآباد، ورق سیاه 6 در ری، ورق سیاه 6 در ری - حسن آباد، ورق سیاه 6 در ری - خاوران، ورق سیاه 6 در ری - کهریزک، ورق سیاه 6 در شهریار، ورق سیاه 6 در شهریار - اندیشه، ورق سیاه 6 در فيروزکوه، ورق سیاه 6 در فيروزکوه - ارجمند، ورق سیاه 6 در قدس، ورق سیاه 6 در لواسان، ورق سیاه 6 در لواسان - فشم، ورق سیاه 6 در ملارد، ورق سیاه 6 در ملارد - صفا دشت، ورق سیاه 6 در ورامین، ورق سیاه 6 در ورامین - پیشوا، ورق سیاه 6 در ورامین - جوادآباد، ورق سیاه 6 در ورامین - قرچک.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما