ورق سیاه 5

ورق سیاه 5

دسته بندی

ورق سیاه

تعداد ارائه دهنده ها

۲۸ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۱۸,۶۱۵ تومان تا ۲۵,۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

ورق سیاه 5 ابعاد 1000 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

اصفهان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

رول

location

تهران

کیلوگرم

۱۸,۸۱۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

رول

location

اصفهان

کیلوگرم

۳۲,۳۹۰

۱۹ تیر ۱۴۰۲

ورق سیاه 5 ابعاد 1500 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

رول

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۳۴,۲۲۰

دیروز

آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۳۴,۸۶۲

دیروز

آیرومارت

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

اصفهان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق سیاه 5 ابعاد 1500x6000 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

شیت برش خورده

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

برش خورده

location

اصفهان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

اصفهان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
۲
انتها

ورق سیاه 5