ورق سیاه 45

ورق سیاه 45

دسته بندی
ورق سیاه
تعداد ارائه دهنده ها
۱۶ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۱۵۶۰ تومان تا ۲۲۷۰۷ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق سیاه 45 ابعاد 1250x6000 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

کارخانه اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 45 ابعاد 2000x6000 اکسین

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۹۱۸

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۲,۰۶۵

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

۲۱,۰۰۰

۴ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

۲۱,۷۴۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۲,۲۹۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 45 ابعاد 2000x12000 اکسین

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

۲۱,۷۴۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۲,۲۹۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 45 ابعاد 1500x6000 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

کارخانه اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 45 ابعاد 1250x6000 فولاد خرم آباد

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

خرم آباد

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

ورق سیاه 45