ورق سیاه 4

ورق سیاه 4

دسته بندی

ورق سیاه

تعداد ارائه دهنده ها

۴۳ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۱۷۳۳۹ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

ورق سیاه 4 ابعاد 1000 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۴,۰۹۱

۲ روز پیش

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

اصفهان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

رول

location

اصفهان

کیلوگرم

۳۲,۳۹۰

۱۹ تیر ۱۴۰۲

ورق سیاه 4 ابعاد 1250 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۳,۱۸۲

۲ روز پیش

آیرومارت

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

اصفهان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

رول

location

اصفهان

کیلوگرم

۳۰,۵۵۵

۱۹ تیر ۱۴۰۲

ورق سیاه 4 ابعاد 1500 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۰,۵۰۰

۲ روز پیش

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۲,۱۳۶

۴ روز پیش

آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

رول

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۴۰,۰۹۲

دیروز

آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۴۰,۰۹۲

دیروز

آیرومارت

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

اصفهان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
۲
۳
انتها

ورق سیاه 4