ورق سیاه 4

ورق سیاه 4

دسته بندی
ورق سیاه
تعداد ارائه دهنده ها
۵۸ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۷۳۳۹ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق سیاه 4 ابعاد 1000 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۶۴۳

دیروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۲,۹۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

اصفهان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

رول

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۸,۹۰۰

۱۰ بهمن ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 4 ابعاد 1250 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۷۲۵

دیروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

اصفهان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

رول

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۸,۰۷۵

۱۰ بهمن ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 4 ابعاد 1500 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۳۵۸

دیروز

توضیحات

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰,۵۹۷

دیروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۳۰,۰۵۵

دیروز

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

رول

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۲۸,۷۱۶

۳ بهمن ۱۴۰۱

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

اصفهان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

رول

location

تهران

کیلوگرم

۱۸,۰۷۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

رول

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۸,۴۴۵

۱۰ بهمن ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 4 ابعاد 1000x2000 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۲,۱۲۹

۱۰ دی ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 4 ابعاد 1000x2000 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

برش خورده

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۱,۱۹۳

دیروز

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

شیت برش خورده

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

برش خورده

location

اصفهان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

برش خورده

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 4 ابعاد 1250x2500 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

برش خورده

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰,۲۷۶

دیروز

توضیحات

ابتدا
۱
۲
انتها

ورق سیاه 4