ورق سیاه 35

ورق سیاه 35

دسته بندی

ورق سیاه

تعداد ارائه دهنده ها

۳۱ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۱۸۱۵۰ تومان تا ۲۱۷۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

ورق سیاه 35 ابعاد 2000x12000 اکسین

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

۲۳,۰۳۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۳,۶۷۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

ورق سیاه 35 ابعاد 1250x6000 کاویان

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق سیاه 35 ابعاد 1500x6000 کاویان

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

شیت فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

location

تهران

تماس بگیرید

-

ورق سیاه 35 ابعاد 2000x6000 اکسین

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۱,۰۰۹

۲ روز پیش

آهن پرایس

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

شیت فابریک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

اهواز

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
۲
۳
انتها

ورق سیاه 35