ورق سیاه 30

ورق سیاه 30

دسته بندی

ورق سیاه

بازه قیمت

از ۲۲۹۰۰ تومان تا ۲۸۶۶۷ تومان

ورق سیاه 30

دسته بندی
ورق سیاه
تعداد ارائه دهنده ها
۴۹ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۲۹۰۰ تومان تا ۲۸۶۶۷ تومان

introمعرفی کالا
commentنظرات و سوالات
bookmarkافزودن به علاقه مندی
shareاشتراک گذاری
sortمرتب سازی بر اساس

filterفیلتر کردن پیشنهادات


ورق سیاه 30 ابعاد 1200x6000 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1250x6000 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۲۲۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۰۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

کارخانه اهواز

کیلوگرم

۲۴,۳۱۸

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۳۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

انبار اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

۲۵,۶۰۴

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۶,۱۰۰

دیروز

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1500x6000 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۵۲۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۳۵۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

کارخانه اهواز

کیلوگرم

۲۵,۶۲۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۶۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شیت فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

انبار اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

۲۶,۰۰۲

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۶,۵۰۳

دیروز

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 2000x6000 اکسین

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۹۰۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۶۵۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۴۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شیت فابریک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

انبار اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

۲۶,۸۰۳

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۷,۲۰۱

دیروز

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1000x6000 فولاد اصفهان (سپاهان)

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۹۸۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 2000x12000 اکسین

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

۲۵,۶۱۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شیت فابریک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

انبار اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

انبار اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

۲۶,۸۰۳

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۴,۶۸۸

دیروز

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1250x6000 فولاد خرم آباد

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۹۰۰

۱۴ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

خرم آباد

کیلوگرم

۲۵,۳۵۳

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۵,۵۵۰

دیروز

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1250 اکسین

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۶۶۷

دیروز

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1250 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۷۰۵

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

انبار اهواز

کیلوگرم

۲۴,۸۰۰

۲۹ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

۲۳,۲۰۰

۲۸ بهمن ۱۴۰۰

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1000 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1000x6000 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1500 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۴

برگ

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۲۰۰

۲۸ بهمن ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

انبار اهواز

کیلوگرم

۲۶,۱۰۰

۲۹ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۳۰۰

۲۸ بهمن ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1000 فولاد اصفهان (سپاهان)

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما