ورق سیاه 20

ورق سیاه 20

دسته بندی
ورق سیاه
تعداد ارائه دهنده ها
۵۵ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۸۱۵۰ تومان تا ۲۱۷۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق سیاه 20 ابعاد 2000x12000 اکسین

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

انبار اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

۲۳,۰۳۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۳,۶۷۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 20 ابعاد 1250x6000 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

کارخانه اهواز

کیلوگرم

۲۳,۱۷۷

دیروز

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۳۰۳

۳ روز پیش

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

انبار اهواز

کیلوگرم

۲۳,۳۹۴

دیروز

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

۲۳,۲۰۰

۵ بهمن ۱۴۰۰

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

اهواز

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

۲۵۵,۰۰۰

دیروز

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۲,۲۰۳

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 20 ابعاد 1500x6000 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۱۳۸

دیروز

توضیحات

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۲۸۵

دیروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

کارخانه اهواز

کیلوگرم

۲۵,۰۱۲

دیروز

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۱۳۸

۳ روز پیش

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

انبار اهواز

کیلوگرم

۲۵,۲۲۹

دیروز

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۳۰۰

۶ بهمن ۱۴۰۰

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

۲۴,۵۰۰

۶ بهمن ۱۴۰۰

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

برگ

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۲۰۰

۶ بهمن ۱۴۰۰

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

شیت فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

اهواز

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آیرومارت

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
۲
انتها

ورق سیاه 20