ورق سیاه 2.8

ورق سیاه 2.8

دسته بندی

ورق سیاه

تعداد ارائه دهنده ها

۲ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۱۷۱۵۵ تومان تا ۱۸۸۹۹ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

ورق سیاه 2.8 ابعاد 600 نورد و لوله اهواز

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق سیاه 2.8 ابعاد 1000 نورد و لوله اهواز

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

ورق سیاه 2.8