ورق سیاه 2.8

ورق سیاه 2.8

دسته بندی
ورق سیاه
تعداد ارائه دهنده ها
۳ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۷۱۵۵ تومان تا ۱۸۸۹۹ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق سیاه 2.8 ابعاد 600 نورد و لوله اهواز

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۳۸۷

هفته پیش

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۸۹۹

۱۵ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

ورق سیاه 2.8 ابعاد 1000 نورد و لوله اهواز

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

ورق سیاه 2.8