ورق سیاه 15

ورق سیاه 15

دسته بندی

ورق سیاه

تعداد ارائه دهنده ها

۶۵ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۱۶,۴۲۵ تومان تا ۲۱۷,۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

ورق سیاه 15 ابعاد 1000 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۴۵۰

دیروز

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

ورق سیاه 15 ابعاد 1200x6000 گروه قطعات فولادی ایران

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۱۶,۸۳۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۸۳۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

ورق سیاه 15 ابعاد 1250x6000 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۸,۹۰۰

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

ورق سیاه 15 ابعاد 1000x6000 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق سیاه 15 ابعاد 1250 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق سیاه 15 ابعاد 1500 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

رول

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۳۴,۰۳۷

دیروز

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۸,۲۰۰

امروز

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۸,۰۰۰

امروز

ابتدا
۱
۲
۳
انتها

ورق سیاه 15