ورق سیاه 15

ورق سیاه 15

دسته بندی
ورق سیاه
تعداد ارائه دهنده ها
۹۰ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۶۴۲۵ تومان تا ۲۱۷۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق سیاه 15 ابعاد 1000 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۷۸۹

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 15 ابعاد 1200x6000 گروه قطعات فولادی ایران

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۷۵۳

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۷,۷۵۳

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۱۶,۸۳۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۸۳۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 15 ابعاد 1250x6000 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۷,۵۶۹

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۱۶,۹۷۵

دیروز

توضیحات

ورق سیاه 15 ابعاد 1000x6000 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳,۴۰۰

۴ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 15 ابعاد 1250 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۰۶۵

دیروز

توضیحات

ورق سیاه 15 ابعاد 1500 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۶۲۴

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۱۸,۶۰۲

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

رول

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۱۸,۸۰۷

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۵۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۷۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 15 ابعاد 2000x12000 اکسین

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۳۰۳

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

۲۴,۱۳۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۴,۷۷۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 15 ابعاد 1250x6000 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۰۲۸

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۹,۷۲۵

۲۲ آبان ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

کارخانه اهواز

کیلوگرم

۱۷,۹۸۲

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۱۶۵

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

انبار اهواز

کیلوگرم

۱۸,۱۶۵

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

۲۳,۲۰۰

۵ بهمن ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

اهواز

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۱۶,۴۲۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 15 ابعاد 1500x6000 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۵۸۸

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۰,۶۸۹

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

کارخانه اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۸۱۷

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

انبار اهواز

کیلوگرم

۱۹,۸۱۷

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

۲۴,۵۰۰

۵ بهمن ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شیت فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

اهواز

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۱۶,۷۰۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 15 ابعاد 1500x6000 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۲۳۹

۲۱ آبان ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۰,۷۳۴

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

برش خورده

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۹,۴۹۶

دیروز

توضیحات

ابتدا
۱
۲
انتها

ورق سیاه 15