ورق سیاه 10

ورق سیاه 10

دسته بندی
ورق سیاه
تعداد ارائه دهنده ها
۱۰۷ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۷۴۰۱ تومان تا ۲۲۹۹۹۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق سیاه 10 ابعاد 2000x12000 اکسین

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۰۵۱

۲۲ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۳۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 10 ابعاد 1200x6000 گروه قطعات فولادی ایران

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۰۵۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۹,۰۵۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۱۸,۳۵۰

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۳۵۰

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 10 ابعاد 1250 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۴۰۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۶۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۰۰۰

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۵۲۵

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

رول

location

رشت

کیلوگرم

۲۲,۵۰۰

۱۴ مرداد ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 10 ابعاد 1000 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۸۳۰

۱۴ دی ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 10 ابعاد 1000x6000 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۹,۳۵۱

دیروز

توضیحات

ورق سیاه 10 ابعاد 1500 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۱,۰۹۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

رول

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۲۱۷

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۴۳۵

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۱,۳۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

رول

location

تهران

کیلوگرم

۲۱,۱۰۲

۱۵ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

رول

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۲۷,۸۱۰

۲۸ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

اصفهان

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

رول

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 10 ابعاد 1250x6000 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳,۳۵۱

۲۰ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

کارخانه اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

انبار اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۶,۰۰۲

۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

۲۶,۰۰۲

۱۴ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

اهواز

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

فابریک

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 10 ابعاد 1250x6000 فولاد گیلان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۹,۳۵۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۱۸,۰۵۰

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 10 ابعاد 1500x6000 فولاد مبارکه

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۱۰۱

۲۵ مرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۲,۲۵۰

دیروز

توضیحات

ابتدا
۱
۲
۳
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

ورق سیاه 10 در تهران

ورق سیاه 10 در تهران، ورق سیاه 10 در تهران - آفتاب، ورق سیاه 10 در تهران - بومهن، ورق سیاه 10 در تهران - پردیس، ورق سیاه 10 در تهران - کن، ورق سیاه 10 در اسلام شهر، ورق سیاه 10 در اسلام شهر - چهاردانگه، ورق سیاه 10 در پاکدشت، ورق سیاه 10 در پاکدشت - شریف آباد، ورق سیاه 10 در دماوند، ورق سیاه 10 در دماوند - رودهن، ورق سیاه 10 در رباط کریم، ورق سیاه 10 در رباط کریم - بوستان، ورق سیاه 10 در رباط کریم - پرند، ورق سیاه 10 در رباط کریم - صالح آباد، ورق سیاه 10 در رباط کریم - گلستان، ورق سیاه 10 در رباط کریم - نصیرآباد، ورق سیاه 10 در ری، ورق سیاه 10 در ری - حسن آباد، ورق سیاه 10 در ری - خاوران، ورق سیاه 10 در ری - کهریزک، ورق سیاه 10 در شهریار، ورق سیاه 10 در شهریار - اندیشه، ورق سیاه 10 در فيروزکوه، ورق سیاه 10 در فيروزکوه - ارجمند، ورق سیاه 10 در قدس، ورق سیاه 10 در لواسان، ورق سیاه 10 در لواسان - فشم، ورق سیاه 10 در ملارد، ورق سیاه 10 در ملارد - صفا دشت، ورق سیاه 10 در ورامین، ورق سیاه 10 در ورامین - پیشوا، ورق سیاه 10 در ورامین - جوادآباد، ورق سیاه 10 در ورامین - قرچک.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما