ورق روغنی 2

ورق روغنی 2

دسته بندی
ورق روغنی
تعداد ارائه دهنده ها
۳۱ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۶۵۳۰ تومان تا ۳۰۱۹۷ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق روغنی 2 ابعاد 1000

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۲۰۰

دیروز

قزاق

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۲۰۰

دیروز

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۲۰۰

دیروز

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۹۷۲

دیروز

هفت الماس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۶۵۱

دیروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۶۵۵

دیروز

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۲۰۰

دیروز

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۹۷۵

دیروز

چین

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۶۵۵

دیروز

ورق روغنی 2 ابعاد 1250

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰,۱۹۷

۲۵ فروردین ۱۴۰۱

هفت الماس

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۴۹۳

۲۵ فروردین ۱۴۰۱

فولاد غرب آسیا

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۶۹۶

۲۵ فروردین ۱۴۰۱

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

location

انبار تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

هفت الماس

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۲۰۰

دیروز

قزاق

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۲۰۰

دیروز

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۲۰۰

دیروز

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۹۰۰

۳ خرداد ۱۴۰۱

هفت الماس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۶۵۱

دیروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۶۵۵

دیروز

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۲۰۰

دیروز

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۵۳۰

دیروز

چین

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۶۵۵

دیروز

ابتدا
۱
انتها

ورق روغنی 2