ورق روغنی 1.25

ورق روغنی 1.25

دسته بندی
ورق روغنی
تعداد ارائه دهنده ها
۳۹ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۵۱۴۰ تومان تا ۲۹۷۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق روغنی 1.25 ابعاد 1000

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۶۹۵

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

هفت الماس

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۰۹۰

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

location

انبار تهران

کیلوگرم

۲۶,۱۵۰

دیروز

هفت الماس

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۸,۰۱۳

۱۴ بهمن ۱۴۰۰

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پخش

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۶

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

ST12

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

هفت الماس

ST12

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۷۰۰

دیروز

قزاق

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

روسیه

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۷۰۰

دیروز

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۷۰۰

دیروز

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۸۳۵

دیروز

هفت الماس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۴۶۸

دیروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۲۸۵

دیروز

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۴۷۰

دیروز

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۱۴۰

دیروز

چین

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق روغنی 1.25 ابعاد 1250

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۶۹۴

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

هفت الماس

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۰۹۰

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

location

انبار تهران

کیلوگرم

۲۶,۱۵۰

دیروز

هفت الماس

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۸,۷۰۰

۱۴ بهمن ۱۴۰۰

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پخش

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۶

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

ST12

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

هفت الماس

ST12

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۷۰۰

دیروز

قزاق

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

روسیه

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۷۰۰

دیروز

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۷۰۰

دیروز

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷,۱۱۰

دیروز

هفت الماس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۴۶۸

دیروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۲۸۵

دیروز

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۴۷۰

دیروز

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۰۰۰

دیروز

چین

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

ورق روغنی 1.25