ورق روغنی 1

ورق روغنی 1

دسته بندی
ورق روغنی
تعداد ارائه دهنده ها
۴۷ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۵۱۹۰ تومان تا ۴۲۵۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق روغنی 1 ابعاد 1000

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

location

کیلوگرم

۲۵,۵۰۰

امروز

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۵۹۲

۲۵ فروردین ۱۴۰۱

هفت الماس

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۸,۹۸۹

۲۵ فروردین ۱۴۰۱

فولاد غرب آسیا

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۱۹۰

۲۵ فروردین ۱۴۰۱

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

location

انبار تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

هفت الماس

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پخش

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۶

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

ST12

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۲۷,۴۳۱

۲۳ آبان ۱۴۰۰

هفت الماس

ST12

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۲۷,۲۴۸

۲۳ آبان ۱۴۰۰

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۳۳۹

۲۳ آبان ۱۴۰۰

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۱,۰۰۰

۲۱ آذر ۱۴۰۱

قزاق

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

روسیه

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۲,۰۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۱,۰۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۹,۸۹۹

دیروز

هفت الماس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۶,۳۳۰

دیروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۵,۶۹۰

دیروز

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۶,۳۳۵

دیروز

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۲۴۰

دیروز

چین

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۶۰۰

۷ دی ۱۴۰۱

ورق روغنی 1 ابعاد 1250

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

location

کیلوگرم

۲۵,۱۹۰

امروز

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

location

انبار تهران

کیلوگرم

۳۶,۸۸۰

دیروز

هفت الماس

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۸,۵۵۸

۱۴ بهمن ۱۴۰۰

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پخش

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۶

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

ST12

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۲۷,۲۴۸

۲۳ آبان ۱۴۰۰

ابتدا
۱
۲
انتها

ورق روغنی 1