ورق روغنی 0.5

ورق روغنی 0.5

دسته بندی
ورق روغنی
تعداد ارائه دهنده ها
۴۳ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۶۶۱۰ تومان تا ۴۸۵۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق روغنی 0.5 ابعاد 1000

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

location

کیلوگرم

۲۶,۶۱۰

امروز

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

location

انبار تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

هفت الماس

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پخش

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۶

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

ST12

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۴۲,۰۱۸

۲ روز پیش

هفت الماس

ST12

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۲۷,۶۱۵

۲۳ آبان ۱۴۰۰

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۷۰۶

۲۲ اسفند ۱۴۰۰

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

ST14

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۶,۹۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

قزاق

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

روسیه

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

ST13

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۸,۵۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۷,۵۰۰

۲۱ آذر ۱۴۰۱

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد غرب آسیا

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۶,۰۵۵

دیروز

هفت الماس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵,۶۸۸

دیروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۶,۳۵۰

۱۰ بهمن ۱۴۰۱

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۸,۴۴۵

۱۰ بهمن ۱۴۰۱

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۷۱۰

۱۰ بهمن ۱۴۰۱

چین

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق روغنی 0.5 ابعاد 1250

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

location

کیلوگرم

۲۷,۰۶۰

امروز

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن پخش

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۶

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

ST12

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۴۱,۸۳۵

۲ روز پیش

هفت الماس

ST12

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

ST14

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۷,۵۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

قزاق

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

روسیه

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
۲
انتها

ورق روغنی 0.5