ورق روغنی 0.5

ورق روغنی 0.5

دسته بندی
ورق روغنی
تعداد ارائه دهنده ها
۴۹ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۸۴۴۹ تومان تا ۳۳۰۲۷ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق روغنی 0.5 ابعاد 1000

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

location

انبار تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

هفت الماس

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پخش

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۶

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

ST12

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۳۰,۳۰۰

۲۱ اسفند ۱۴۰۰

هفت الماس

ST12

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۳۰,۱۰۰

۲۲ آبان ۱۴۰۰

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۲۰۰

۲۱ اسفند ۱۴۰۰

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

ST14

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

قزاق

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

روسیه

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

ST13

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰,۰۰۰

۴ روز پیش

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۳,۰۲۷

دیروز

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۱,۹۳۷

دیروز

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد غرب آسیا

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۲,۰۰۰

دیروز

هفت الماس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰,۰۰۰

دیروز

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد24

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۱۰۳

۲۸ شهریور ۱۴۰۱

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۰۰۲

۲۸ شهریور ۱۴۰۱

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۱۱۴

۲۸ شهریور ۱۴۰۱

چین

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق روغنی 0.5 ابعاد 1250

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

location

انبار تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

هفت الماس

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۴۴۹

دیروز

فولاد مبارکه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پخش

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۶

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

ST12

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

هفت الماس

ST12

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

ST14

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۱,۹۳۷

دیروز

قزاق

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

روسیه

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

ST13

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰,۰۱۰

۴ روز پیش

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۳,۰۲۷

دیروز

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۱,۰۰۰

دیروز

هفت الماس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰,۰۰۰

دیروز

فولاد24

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۰۰۵

۲۸ شهریور ۱۴۰۱

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۰۰۲

۲۸ شهریور ۱۴۰۱

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۶۰۴

۲۸ شهریور ۱۴۰۱

چین

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق روغنی 0.5 ابعاد 1000x2000

فولاد24

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندگریدتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
ابتدا
۱
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

ورق روغنی 0.5 در تهران

ورق روغنی 0.5 در تهران، ورق روغنی 0.5 در تهران - آفتاب، ورق روغنی 0.5 در تهران - بومهن، ورق روغنی 0.5 در تهران - پردیس، ورق روغنی 0.5 در تهران - کن، ورق روغنی 0.5 در اسلام شهر، ورق روغنی 0.5 در اسلام شهر - چهاردانگه، ورق روغنی 0.5 در پاکدشت، ورق روغنی 0.5 در پاکدشت - شریف آباد، ورق روغنی 0.5 در دماوند، ورق روغنی 0.5 در دماوند - رودهن، ورق روغنی 0.5 در رباط کریم، ورق روغنی 0.5 در رباط کریم - بوستان، ورق روغنی 0.5 در رباط کریم - پرند، ورق روغنی 0.5 در رباط کریم - صالح آباد، ورق روغنی 0.5 در رباط کریم - گلستان، ورق روغنی 0.5 در رباط کریم - نصیرآباد، ورق روغنی 0.5 در ری، ورق روغنی 0.5 در ری - حسن آباد، ورق روغنی 0.5 در ری - خاوران، ورق روغنی 0.5 در ری - کهریزک، ورق روغنی 0.5 در شهریار، ورق روغنی 0.5 در شهریار - اندیشه، ورق روغنی 0.5 در فيروزکوه، ورق روغنی 0.5 در فيروزکوه - ارجمند، ورق روغنی 0.5 در قدس، ورق روغنی 0.5 در لواسان، ورق روغنی 0.5 در لواسان - فشم، ورق روغنی 0.5 در ملارد، ورق روغنی 0.5 در ملارد - صفا دشت، ورق روغنی 0.5 در ورامین، ورق روغنی 0.5 در ورامین - پیشوا، ورق روغنی 0.5 در ورامین - جوادآباد، ورق روغنی 0.5 در ورامین - قرچک.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما