ورق استنلس استیل آلیاژ 430

ورق استنلس استیل آلیاژ 430

دسته بندی
ورق استنلس استیل
تعداد ارائه دهنده ها
۱۲۴ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۹۵۰۰ تومان تا ۸۵۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق استنلس استیل آلیاژ 430 ضخامت 0.4

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1250

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۷۴,۰۰۰

دیروز

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۵۰۰

۳ روز پیش

ورق استنلس استیل آلیاژ 430 ضخامت 0.7

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1250x2500

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۷۹,۰۰۱

دیروز

1250

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۸۵,۰۰۰

دیروز

1250

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۸۰,۰۰۱

دیروز

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

براق

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1250

براق

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500

براق

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1000x2000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1250

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1250x2500

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق استنلس استیل آلیاژ 430 ضخامت 2

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1000x2000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1220x2440

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1250x2500

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x3000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۸۰,۰۰۱

دیروز

1000×2000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۸۰,۰۰۱

دیروز

1500×3000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۸۵,۰۰۰

دیروز

1250×2500

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۸۳,۰۰۰

دیروز

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۰۰۰

۳ روز پیش

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

براق

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x3000

براق

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

براق

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1000

براق

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500

براق

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1250x2500

براق

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1250

براق

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1000x2000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x3000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1250x2500

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1250

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق استنلس استیل آلیاژ 430 ضخامت 2.5

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۸۰,۰۰۱

دیروز

ورق استنلس استیل آلیاژ 430 ضخامت 3

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1000x2000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x3000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1250

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۸۵,۰۰۰

دیروز

1000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۸۵,۰۰۰

دیروز

1250

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۸۵,۰۰۰

دیروز

ابتدا
۱
۲
۳
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در تهران

ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در تهران، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در تهران - آفتاب، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در تهران - بومهن، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در تهران - پردیس، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در تهران - کن، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در اسلام شهر، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در اسلام شهر - چهاردانگه، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در پاکدشت، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در پاکدشت - شریف آباد، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در دماوند، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در دماوند - رودهن، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در رباط کریم، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در رباط کریم - بوستان، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در رباط کریم - پرند، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در رباط کریم - صالح آباد، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در رباط کریم - گلستان، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در رباط کریم - نصیرآباد، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در ری، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در ری - حسن آباد، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در ری - خاوران، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در ری - کهریزک، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در شهریار، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در شهریار - اندیشه، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در فيروزکوه، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در فيروزکوه - ارجمند، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در قدس، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در لواسان، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در لواسان - فشم، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در ملارد، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در ملارد - صفا دشت، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در ورامین، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در ورامین - پیشوا، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در ورامین - جوادآباد، ورق استنلس استیل آلیاژ 430 در ورامین - قرچک.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما