ورق استنلس استیل آلیاژ 430

ورق استنلس استیل آلیاژ 430

دسته بندی
ورق استنلس استیل
تعداد ارائه دهنده ها
۱۲۱ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۹۷۳۴ تومان تا ۷۷۰۶۵ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق استنلس استیل آلیاژ 430 ضخامت 0.4

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1250

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۷۶,۹۸۲

۲۰ آذر ۱۴۰۱

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1000

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۷۴۳

دیروز

ورق استنلس استیل آلیاژ 430 ضخامت 0.7

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1250x2500

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۸۶,۹۹۱

۲۰ آذر ۱۴۰۱

1250

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۹۲,۵۳۳

۲۰ آذر ۱۴۰۱

1250

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۸۵,۱۲۹

۲۰ آذر ۱۴۰۱

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1000

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

براق

location

تهران

كيلوگرم

۹۰,۰۰۰

دیروز

1250

براق

location

تهران

كيلوگرم

۹۰,۰۰۰

دیروز

1500

براق

location

تهران

كيلوگرم

۹۰,۰۰۰

دیروز

1000x2000

مات

location

تهران

كيلوگرم

۸۰,۰۰۰

دیروز

1250

مات

location

تهران

كيلوگرم

۸۰,۰۰۰

دیروز

1500

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1250x2500

مات

location

تهران

كيلوگرم

۸۰,۰۰۰

دیروز

1000

مات

location

تهران

كيلوگرم

۸۰,۰۰۰

دیروز

ورق استنلس استیل آلیاژ 430 ضخامت 2

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1000x2000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1220x2440

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1250x2500

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x3000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۸۶,۹۹۱

۲۰ آذر ۱۴۰۱

1000×2000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۸۶,۹۹۱

۲۰ آذر ۱۴۰۱

1500×3000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۸۷,۹۰۹

۲۰ آذر ۱۴۰۱

1250×2500

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۸۷,۹۰۹

۲۰ آذر ۱۴۰۱

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1000

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۵,۳۲۱

دیروز

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

براق

location

تهران

كيلوگرم

۹۱,۰۰۰

دیروز

1500x3000

براق

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

براق

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
۲
۳
انتها

ورق استنلس استیل آلیاژ 430