ورق استنلس استیل آلیاژ 316L

ورق استنلس استیل آلیاژ 316L

تعداد ارائه دهنده ها

۵۰ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

ورق استنلس استیل آلیاژ 316L ضخامت 1

آهن آنلاین

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق استنلس استیل آلیاژ 316L ضخامت 1.5

آهن آنلاین

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق استنلس استیل آلیاژ 316L ضخامت 10

آهن آنلاین

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق استنلس استیل آلیاژ 316L ضخامت 6

آهن آنلاین

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

ورق استنلس استیل آلیاژ 316L ضخامت 2

آهن آنلاین

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
۲
۳
انتها

ورق استنلس استیل آلیاژ 316L